Outsourcing mezd

Outsourcing mezd má rostoucí tendenci

Outsourcing mezd – všichni o něm mluví, mnohé firmy jej využívají, jinde management ještě přešlapuje na místě. Je outsourcing mezd pouze móda, jaké přináší úspory a pro koho je vhodný? Průvodcem nám bude specialista na outsourcing mezd, certifikovaná účetní a poradenská firma SOMMER ACCOUNTING s.r.o.

Co je outsourcing mezd?

Zjednodušeně řečeno, mzdový outsourcing je předání nevýdělečných a vedlejších činností specializovanému externímu dodavateli účetních služeb. Outsourcingem vznikne vztah založený na důvěře a partnerství – odběratel se zbaví starostí a zodpovědnosti za zpracování mezd, je zastupován před úřady, neřeší ani daňová přiznání a ještě sníží svoje provozní náklady.

6 důvodů, proč uvažovat o outsourcingu mezd

Pro outsourcing mezd se management rozhoduje z několika důvodů:

 1. Odstranění účetní chybovosti – vlastní mzdové oddělení na zpracování mzdové agendy není zárukou bezchybnosti.
 2. Eliminace prostojů – stávající mzdové oddělení je nevyužité, přesto musí být placené.
 3. Účetní zastupitelnost – problém způsobuje chybějící mzdové účetní při dovolené či nemoci.
 4. Úspora času – nové společnosti se nevyplatí budovat vlastní mzdové oddělení.
 5. Finanční úspora – vlastní mzdové oddělení má vysoké provozní náklady.
 6. Zvýšení výkonu – firma cítí rezervy, ale nedaří se jí slabá místa odhalit.

Outsourcing mezd je ideální pro velké firmy, neboť právě tam bývá interní provoz velmi nepřehledný. Proto je součástí služeb také nezávislý mzdový audit, poradenství nebo pravidelný reporting, který pomáhá managementu k včasnému rozhodování.

Jaké úspory outsourcing mezd přináší?

Výše úspor při využití služeb outsourcingu mezd je závislá zejména na velikosti firmy, vstupních podmínkách a požadavcích na rozsah poskytovaných služeb.

Orientační kalkulace úspor při využití outsourcingu mezd 

Outsourcing mezd pro menší firmy – pro střední firmu se 100 zaměstnanci může outsourcing mezd přinést úsporu nákladů za první rok až 250 000 Kč.

Outsourcing mezd pro velké firmy – pro velkou firmu se 700 zaměstnanci je snížení provozních nákladů ještě markantnější. Již za první rok může činit úspora nákladů při outsourcingu mezd až 600 000 Kč.

Modely spolupráce při outsourcingu mezd

Způsob poskytování služeb mzdového outsourcingu je přizpůsoben k uspokojení různých požadavků klientů všech velikostí a zaměření. 

EXTERNÍ MZDYnejběžnější forma outsourcingu mezd: podklady a zpracované mzdy jsou zasílány elektronicky pomocí Zákaznického portálu, a to včetně reportingu a dávkových souborů.

MZDOVÁ SUPERVIZEoutsourcing hlavní mzdové účetní s převzetím plné zodpovědnosti: princip Supervize mezd při zachování vlastního mzdového oddělení.

MZDOVÝ OUTSOURCINGoutsourcing mezd pro velké firmy nebo personální agentury: plný outsourcing mzdové a personální agendy, klient získá komplexní řešení zpracování personalistiky a mezd na základě konkrétních požadavků.

Společné výhody outsourcingu mezd pro firmy všech velikostí 

 • dostupnost celá ČR,
 • vyšší efektivita procesů,
 • lepší přehled managementu,
 • přenesení rizik na dodavatele,
 • vyšší odborná znalost a flexibilita,
 • úspora za vlastní informační systém,
 • vyšší ochrana před únikem citlivých dat,
 • úspora nákladů (volné prostředky na rozvoj firmy),
 • on-line přístup 24/7 k personálním a mzdovým informacím.

Na outsourcingu mezd vydělávají velké firmy

Největší přínos přináší outsourcing mezd pro velké firmy a nadnárodní společnosti, které jsou na outsourcing služeb běžně zvyklé ze zahraničí. Externí účetní firmy a zpracovatelé mezd totiž poskytují nejen účetní služby v nadstandardní kvalitě, ale i mzdové, účetní a personální poradenství, na jehož úroveň nemůže (při stejných nákladech) vlastní účetní oddělení dosáhnout.

Outsourcing mezd v České republice

Přestože jsou české firmy stále poněkud konzervativní, dobrou zprávou je, že zájem o mzdový outsourcing a externí mzdy v České republice stále roste. Outsourcing mezd je logické řešení pro velké firmy, které tímto způsobem výrazně snižují provozní a personální náklady. Ušetřené finance a čas pak investují do svého předmětu podnikání, čímž roste jejich konkurenceschopnost.

Kdy jsou služby mzdového outsourcingu nejúspěšnější?

Pro dlouhodobě úspěšnou spolupráci je nutné dodržovat několik podmínek: 

 • vzájemná důvěra,
 • otevřená komunikace,
 • nastavení procesů a kompetencí,
 • ujasnění, co firma od outsourcingu mezd očekává,
 • cílem mzdového outsourcingu nesmí být pouhé přenesení odpovědnosti,
 • zkušený poskytovatel outsourcingových služeb (ideálně certifikace dle ISO 9001:2008).

Je outsourcing mezd výhodný i pro vaši firmu?

Certifikovaný outsourcigový partner SOMMER ACCOUNTING s.r.o. dokáže problémy identifikovat, představit možné úspory a nabídnout řešení na míru právě pro vaši firmu. Nalézt příčiny vysokých nákladů se můžete pokusit sami, ale optimalizace podnikových procesů vlastními silami je časově náročná a mívá nejistý efekt. Není proto lepší důvěřovat specialistům a kontaktovat odborníky na mzdy přímo?

 

SOMMER ACCOUNTING s.r.o. – nadstandardní certifikované služby - personalistika, účetnictví, audity, ekonomické poradenství a outsourcing mezd pro celou Českou republiku.


Kontakt

SOMMER ACCOUNTING s.r.o.
Komenského náměstí 81
293 01 Mladá Boleslav
+420 326 214 000
+420 326 214 001
FAX +420 326 214 009

Oblíbené odkazy